Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Γρηγόρης Κυριακού

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Για το Συνέδριο της Εσθονίας Γρηγόρης Κυριακού, 23/08/2017 Το κάθε ιστορικό φαινόμενο οφείλει να εξετάζεται εντός του ιστορικού χρονολογικού πλαισίου στο οποίο ανήκει, χωρίς συναισθηματική φόρτιση και ιδεολογικές εμμονές. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να θέσουμε στην ίδια εξίσωση και άλλα φαινόμενα που οδήγησαν σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όπως ο θρησκευτικός φανατισμός (όχι μόνο από την πλευρά του Ισλάμ) ή η εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικώ...

Αρθογράφος

Γρηγόρης Κυριακού